artykuł nr 1

Dotyczy konsultacji społecznych o utworzenie jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica"

artykuł nr 2

Dotyczy konsultacji społecznych w ramach realizowanego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu pt. "Monitoring działań jednostek administracji samorządowej w województwie łódzkim pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami".

artykuł nr 3

Dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych propozycji zmiany granic: Osiedla Przyszłość, Osiedla Leśna, Osiedla Wyzwolenia, Osiedla Starówka, Osiedla Piastowskie, Osiedla Krakowskie Przedmieście-Sulejowska, Osiedla Wronia, Osiedla Południe, Osiedla Belzacka, Osiedla Słowackiego Północ, Osiedla Łódzka-Wysoka-Sadowa, Osiedla Armii Krajowej oraz zmiany nazwy Osiedla Starówka