artykuł nr 1

Wykaz kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzonych przez upoważnione instytucje zewnętrzne w 2016 r.