artykuł nr 1

Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r.