artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim