artykuł nr 1

Kontrola przeprowadzona w Referacie Komunikacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 2

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 3

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 4

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB
artykuł nr 5

Kontrola przeprowadzona w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Wystąpienie pokontrolne MB