artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 216 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 215 z dn. 15 czerwca 2007 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 214 z dn. 15 czerwca 2007 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 213 z dn. 15 czerwca 2007 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 212 z dn. 15 czerwca 2007 r.