artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 221 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 220 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 219 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 218 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 217 z dn. 19 czerwca 2007 r.