artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 226 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 225 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 224 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 223 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 222 z dn. 19 czerwca 2007 r.