artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 236 z dn. 20 czerwca 2007 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 235 z dn. 20 czerwca 2007 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 234 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 233 z dn. 19 czerwca 2007 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 232 z dn. 19 czerwca 2007 r.