artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 186 z dn. 14 maja 2007 r.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 185 z dn. 14 maja 2007 r.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 184 z dn. 14 maja 2007 r.

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 183 z dn. 14 maja 2007 r.

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 182 z dn. 14 maja 2007 r.