artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 191 z dn. 21 maja 2007 r.

artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 190 z dn. 18 maja 2007 r.

artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 189 z dn. 18 maja 2007 r.

artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 188 z dn. 18 maja 2007 r.

artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 187 z dn. 17 maja 2007 r.