artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 196 z dn. 24 maja 2007 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 195 z dn. 23 maja 2007 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 194 z dn. 23 maja 2007 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 193 z dn. 23 maja 2007 r.

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 192 z dn. 23 maja 2007 r.