artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 133 z dn. 29 marca 2007 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 132 z dn. 29 marca 2007 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 131 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 130 z dn. 28 marca 2007 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 129 z dn. 28 marca 2007 r.