artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 138 z dn. 30 marca 2007 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 137 z dn. 30 marca 2007 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 136 z dn. 30 marca 2007 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 135 z dn. 30 marca 2007 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 134 z dn. 30 marca 2007 r.