artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2006

Załączniki:
Obliczenie wysokości wolnych środków za rok 200633 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wyniku budżetu i prognozy długu39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach52 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2006, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu74 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym48 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej78 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej65 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów44 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych115 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkól oraz placówek oświatowo-wychowawczych62 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury24 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu169 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu60 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków budżetowych w poszczegółnych działach i rozdziałach-oświata i edukacyjna opieka wychowawczaMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2006506 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowejMBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach56 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów47 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Realizacja wydatków wg grup ogółem Gmina i Powiat35 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu167 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów ogółem wraz ze środkami UE26 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Środki pochodzące w budżetu UE58 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych380 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów miasta w podzoale na Gminę i Powiat361 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych-razem Gmina i Powiat30 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Struktura wykonanych dochodów budżetowych29 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu39 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Opis zmian w budżecie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2006 r. 465 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego-część opisowa927 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer