artykuł nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego za rok 2006

Załączniki:
Obliczenie wysokości wolnych środków za rok 2006 33 KB
Realizacja wyniku budżetu i prognozy długu 39 KB
Wykonanie dochodów własnych gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach 52 KB
Wykonanie dochodów budżetu państwa planowanych do uzyskania w 2006, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 74 KB
Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych 41 KB
sprawozdanie z wykonania planu Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 48 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 78 KB
Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 65 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień i umów 44 KB
Wykonanie planu dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych 115 KB
Wykonanie planu dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkól oraz placówek oświatowo-wychowawczych 62 KB
Wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury 24 KB
Wykonanie planu wydatków zadań z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami miastu 169 KB
Wykonanie planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami miastu 60 KB
Realizacja wydatków budżetowych w poszczegółnych działach i rozdziałach-oświata i edukacyjna opieka wychowawcza MB
Wykonanie nakładów na inwestycje za 2006 506 KB
Wydatki i zobowiązania wg pełnej klasyfikacji budżetowej MB
Wykonanie wydatków według grup w poszczególnych działach 56 KB
Wykonanie wydatków ogółem-wg działów 47 KB
Realizacja wydatków wg grup ogółem Gmina i Powiat 35 KB
Wykonanie wydatków budżetowych w stosunku do planu 167 KB
Wykonanie dochodów ogółem wraz ze środkami UE 26 KB
Środki pochodzące w budżetu UE 58 KB
Informacja opisowa o przebiegu realizacji dochodów budżetowych 380 KB
Wykonanie dochodów miasta w podzoale na Gminę i Powiat 361 KB
Wykonanie dochodów budżetowych-razem Gmina i Powiat 30 KB
Struktura wykonanych dochodów budżetowych 29 KB
Wykonanie dochodów budżetowych w stosunku do planu 39 KB
Opis zmian w budżecie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w 2006 r. 465 KB
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Piotrkowa Trybunalskiego-część opisowa 927 KB