artykuł nr 1

Sprawozdanie finansowe za okres od 1.01.2005 r. do 31.12.2005 r.