artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 474 z dn. 20 grudnia 2006 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 473 z dn. 19 grudnia 2006 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 472 z dn. 19 grudnia 2006 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 471 z dn. 19 grudnia 2006 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 470 z dn. 19 grudnia 2006 r.