artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 489 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 488 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 487 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 486 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 485 z dn. 29 grudnia 2006 r.