artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 494 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 493 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 492 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 491 z dn. 29 grudnia 2006 r.

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 490 z dn. 29 grudnia 2006 r.