artykuł nr 81

Zarządzenie Nr 429 z dn. 20 listopada 2006 r.

Z informacji zostały wyłączone dane prawnie chronione (art. 6 ust. 1 i 2 w związku z art. 1 ust z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002, Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

artykuł nr 82

Zarządzenie Nr 428 z dn. 20 listopada 2006 r.

artykuł nr 83

Zarządzenie Nr 427 z dn. 17 listopada 2006 r.

artykuł nr 84

Zarządzenie Nr 426 z dn. 17 listopada 2006 r.

artykuł nr 85

Zarządzenie Nr 425 z dn. 17 listopada 2006 r.