artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 93 z dn. 10 lutego 2006 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 92 z dn. 10 lutego 2006 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 91 z dn. 9 lutego 2006 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 90 z dn. 9 lutego 2006 r.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 - str. 39 57 KB
Załącznik Nr 1 - str. 38 74 KB
Załącznik Nr 1 - str. 37 81 KB
Załącznik Nr 1 - str. 36 64 KB
Załącznik Nr 1 - str. 35 77 KB
Załącznik Nr 1 - str. 34 61 KB
Załącznik Nr 1 - str. 33 74 KB
Załącznik Nr 1 - str. 32 83 KB
Załącznik Nr 1 - str. 31 66 KB
Załącznik Nr 1 - str. 30 72 KB
Załącznik Nr 1 - str. 29 79 KB
Załącznik Nr 1 - str. 28 72 KB
Załącznik Nr 1 - str. 27 70 KB
Załącznik Nr 1 - str. 26 71 KB
Załącznik Nr 1 - str. 25 68 KB
Załącznik Nr 1 - str. 24 71 KB
Załącznik Nr 1 - str. 23 66 KB
Załącznik Nr 1 - str. 22 73 KB
Załącznik Nr 1 - str. 21 73 KB
Załącznik Nr 1 - str. 20 73 KB
Załącznik Nr 1 - str. 19 68 KB
Załącznik Nr 1 - str. 18 67 KB
Załącznik Nr 1 - str. 17 84 KB
Załącznik Nr 1 - str. 16 301 KB
Załącznik Nr 1 - str. 15 73 KB
Załącznik Nr 1 - str. 14 71 KB
Załącznik Nr 1 - str. 13 73 KB
Załącznik Nr 1 - str. 12 72 KB
Załącznik Nr 1 - str. 11 72 KB
Załącznik Nr 1 - str. 10 70 KB
Załącznik Nr 1 - str. 9 69 KB
Załącznik Nr 1 - str. 8 59 KB
Załącznik Nr 1 - str. 7 67 KB
Załącznik Nr 1 - str. 6 55 KB
Załącznik Nr 1 - str. 5 63 KB
Załącznik Nr 1 - str. 4 73 KB
Załącznik Nr 1 - str. 3 74 KB
Załącznik Nr 1 - Wykaz uwag zgłoszonych na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podczas dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 80 KB
Zarządzenie Nr 90 z dn. 9.02.2006 r. w/s rozpatrzenia uwag do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 62 KB
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 89 z dn. 9 lutego 2006 r.