artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 391 z dn. 9 grudnia 2005 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 401 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 400 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 399z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 398 z dn. 12 grudnia 2005 r.