artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 401 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 400 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 399 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 398 z dn. 12 grudnia 2005 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 397 z dn. 9 grudnia 2005 r.