artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 419 z dn. 30 grudnia 2005 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 418 z dn. 30 grudnia 2005 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 417 z dn. 30 grudnia 2005 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 416 z dn. 28 grudnia 2005 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 415 z dn. 28 grudnia 2005 r.