artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 424 z dn. 30 grudnia 2005 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 423 z dn. 30 grudnia 2005 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 422 z dn. 30 grudnia 2005 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 421 z dn. 30 grudnia 2005 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 420 z dn. 30 grudnia 2005 r.