artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 278 z dn. 31 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 277 z dn. 31 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 276 z dn. 31 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 275 z dn. 31 sierpnia 2005 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 274 z dn. 31 sierpnia 2005 r.