artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 293 z dn. 15 września 2005 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 292 z dn. 13 września 2005 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 291 z dn. 13 września 2005 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 290 z dn. 5 września 2005 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 288 z dn. 5 września 2005 r.

Zgodnie z decyzją Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego wykazy Wniosków instytucji i organów do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego stanowią materiał informacyjny niepodlegający publikacji