artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 258 z dn. 28 lipca 2005 r.

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 257 z dn. 22 lipca 2005 r.

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 256 z dn. 20 lipca 2005 r.

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 255 z dn. 19 lipca 2005 r.

Załączniki:
załącznik nr 2 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku położonym przy ul. Działkowej 12, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racojnalnego korzystania z domu 101 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
załącznik nr 3 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 36 w budynku położonym przy ul. Wysokiej 14, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racojnalnego korzystania z domu 121 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 2 - Wykaz lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku położonym przy ul. Łódzkiej 31, stanowiącym własność Gminy Piotrków tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racojnalnego korzystania z domu 131 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
Załącznik nr 1 - wykaz lokalu mieszkalnego nr 11 w budynku położonym przy ul. Krasickiego 5, stanowiącym własność Gminy Piotrków Tryb., przeznaczonego do sprzedaży wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 132 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
zarządzenie nr 255 w/s ogloszenia wykazów lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Tryb. położonych przy ulicach: Krasickiego 5 m.11. Łódzkiej 31 m.8, Wysokiej 14 m. 36 wraz z oddaniem we współuzytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu oraz przy ulicy działkowej 12 m. 13 wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z domu 110 KB Otwórz plik w Google Docs - Viewer
artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 254 z dn. 19 lipca 2005 r.