artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 313 z dn. 26 września 2005 r.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 312 z dn. 26 września 2005 r.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 311 z dn. 26 września 2005 r.

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 310 z dn. 26 września 2005 r.

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 309 z dn. 23 września 2005 r.