artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 134 z dn. 2 maja 2005 r.

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 133 z dn. 29 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 132 z dn. 28 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 131 z dn. 28 kwietnia 2005 r.

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 130 z dn. 28 kwietnia 2005 r.