artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 72 z dn. 23 lutego 2005 r.

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 71 z dn. 23 lutego 2005 r.

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 70 z dn. 22 lutego 2005 r.

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 69 z dn. 14 lutego 2005 r.

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 68 z dn. 14 lutego 2005 r.