artykuł nr 21

Zarządzenie Nr 92 z dn. 11 marca 2005 r.

artykuł nr 22

Zarządzenie Nr 91 z dn. 11 marca 2005 r.

artykuł nr 23

Zarządzenie Nr 90 z dn. 11 marca 2005 r.

artykuł nr 24

Zarządzenie Nr 89 z dn. 11 marca 2005 r.

artykuł nr 25

Zarządzenie Nr 88 z dn. 11 marca 2005 r.