artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 112 z dn. 31 marca 2005 r.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 111 z dn. 31 marca 2005 r.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 110 z dn. 31 marca 2005 r.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 109 z dn. 30 marca 2005 r.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 108 z dn. 30 marca 2005 r.