artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 422 z dn. 25 listopada 2004 r.

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 421 z dn. 19 listopada 2004 r.

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 420 z dn. 19 listopada 2004 r.

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 419 z dn. 19 listopada 2004 r.

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 418 z dn. 19 listopada 2004 r.