artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 246 zdn. 14 czerwca 2004 r.

artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 245 z dn. 11 czerwca 2004 r.

artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 244 z dn. 11 czerwca 2004 r.

artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 243 z dn. 11 czerwca 2004 r.

artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 242 z dn. 11 czerwca 2004 r.