artykuł nr 1

Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r.