artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 319 z dn. 29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 319 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 318 z dn. 29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 318 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2024 rok
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 317 z dn. 29 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 317 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2023 roku w sprawie trybu prac i opracowania materiałów dotyczących sporządzania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 316 z dn. 28 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 316 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2023 roku zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 439 z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 315 z dn. 28 września 2023 r.

Zarządzenie Nr 315 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 września 2023 roku zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy