artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 32 z dn. 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie 32 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad i sposobu wykonania powierzonego zadania /zleconych usług/, i sposobu dokonywania rozliczeń finansowych pomiędzy Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim a Piotrkowskimi Wodociągami i Kanalizacją Spółką z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 31 z dn. 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 31 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku 2023 roku w sprawie kontroli zarządczej Urzędu Miasta i Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 30 z dn. 31 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 30 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 29 z dn. 30 stycznia 2023 r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 28 z dn. 30 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 28 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych
Dostępne kategorie:
I kwartał