artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 88 z dn. 31 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 88  Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marzec 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 182 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 87 z dn. 31 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 87 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 181 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - miasta na prawach powiatu położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 86 z dn. 31 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 86 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 180 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości gminy Miasto Piotrków Trybunalski, położonych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (poza pasem drogowym), celem budowy, przebudowy, re
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 85 z dn. 30 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 85 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2023 roku zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 84 z dn. 30 marca 2023 r.

Zarządzenie Nr 84 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w planach finansowych