artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 456 z dn. 30 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 456 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia oceny ofert na realizację przez organizacje pozarządowe zadań Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 455 z dn. 30 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 455 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat gruntów stanowiących własność gminy - Miasto Piotrków Trybunalski.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 454 z dn. 30 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 454 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat gruntów stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego- miasta na prawach powiatu.
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 453 z dn. 30 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 453 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 452 z dn. 29 grudnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 452 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 grudnia  2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego