artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 413 z dn. 24 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 413 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Socjalnej
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 412 z dn. 24 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 412 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wroniej/Błotnej.
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 411 z dn. 22 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 411 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2022 roku zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 410 z dn. 22 listopada 2022 r.

Zarządzenie Nr 410 Prezydenta Miasta z dnia 22 listopada 2022 roku w sprawie zmiany w planach finansowych
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 409 z dn.