artykuł nr 1

Zarządzenie nr 359 z dn. 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 359 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 358 z dn. 30 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 358 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Granicznej 156
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 357 z dn. 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 357 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli samorządowych i poradni w przypadku ich nieobecności
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 356 z dn. 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 356 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2022 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Bugajskiej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu.
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 355 z dn. 29 września 2022 r.

Zarządzenie Nr 355 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 września 2022 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na 2023 rok