artykuł nr 46

Zarządzenie nr 170 z dnia 26 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 170 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w 2022 roku pod nazwą "Organizacja wypoczynku letniego - kolonii oraz obozów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego"
artykuł nr 47

Zarządzenie nr 169 z dnia 25 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 169 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 48

Zarządzenie nr 168 z dnia 25 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 168 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 1 lipca 2022 r. ustnych przetargów nieograniczonych i ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminów przetargów.
artykuł nr 49

Zarządzenie nr 167 z dnia 24 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 167 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Sulejowskiej.
artykuł nr 50

Zarządzenie nr 166 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 166 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.