artykuł nr 41

Zarządzenie nr 175 z dnia 27 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 175 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 12 sierpnia 2022 r. ustnych przetargów nieograniczonych i ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminów przetargów.
artykuł nr 42

Zarządzenie nr 174 z dnia 27 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 174 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
artykuł nr 43

Zarządzenie nr 173 z dnia 27 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 173 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 44

Zarządzenie nr 172 z dnia 27 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 172 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022
artykuł nr 45

Zarządzenie nr 171 z dnia 25 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 171 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 389 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 10 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, zmienione Zarządzeniem Nr 132 z dnia 13 maja 2020 r., Zarządzeniem Nr 154 z dnia 11 czerwca 2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 237 z dnia 26 sierpnia 2021 r.