artykuł nr 26

Zarządzenie nr 190 z dnia  8 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 190 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  8 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 27

Zarządzenie nr 189 z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 189 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  8 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta na rok 2022
artykuł nr 28

Zarządzenie nr 188 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 188 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planach finansowych
artykuł nr 29

Zarządzenie nr 187 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 187 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 08 lipca 2022 r. ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski, ustnego przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski oraz przyjęcia regulaminów przetargów.
artykuł nr 30

Zarządzenie nr 186 z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 186 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 08 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze i powołania Komisji Rekrutacyjnej do wyłonienia kandydata