artykuł nr 21

Zarządzenie nr 195 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 195 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego
artykuł nr 22

Zarządzenie nr 194 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 194 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla Parafii Prawosławnej p.w. "Wszystkich Świętych".
artykuł nr 23

Zarządzenie nr 193 z dnia 17 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 193 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia wsparcia finansowego z budżetu Miasta dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P.
artykuł nr 24

Zarządzenie nr 192 z dnia 14 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 192 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia i ogłoszenia wykazu części nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Trybunalskim.
artykuł nr 25

Zarządzenie nr 191 z dnia 8 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 191 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  8 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy