artykuł nr 61

Zarządzenie nr 155 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 155 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski
artykuł nr 62

Zarządzenie nr 154 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 154 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski
artykuł nr 63

Zarządzenie nr 153 z dnia 19 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 153 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w trybie bezprzetargowym, lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących współwłasność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wraz ze sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku oraz ogłoszenia wykazów tych lokali.
artykuł nr 64

Zarządzenie nr 152 z dnia 19 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 152 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność gminy Miasto Piotrków Trybunalski położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Nowy Świat, ustalenia ceny wywoławczej oraz podania do publicznej wiadomości jej wykazu
artykuł nr 65

Zarządzenie nr 151 z dnia 16 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 151 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Zasad przyznawania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 r. w Mieście Piotrków Trybunalski.