artykuł nr 51

Zarządzenie nr 165 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 165 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Trybunału Koronnego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Romana Dmowskiego 11
artykuł nr 52

Zarządzenie nr 164 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 164 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kazimierza Szmidta 3
artykuł nr 53

Zarządzenie nr 163 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 163 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Targowa 3
artykuł nr 54

Zarządzenie nr 162 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 162 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 im. Polskich Olimpijczyków w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Krakowskie Przedmieście 11
artykuł nr 55

Zarządzenie nr 161 z dnia 23 maja 2022 r.

Zarządzenie Nr 161 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia "Procedury przeprowadzania kontroli..."