artykuł nr 6

Zarządzenie nr 210 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 210 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 7

Zarządzenie nr 209 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 209 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
artykuł nr 8

Zarządzenie nr 208 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 208 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Adama Mickiewicza 98/102
artykuł nr 9

Zarządzenie nr 207 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 207 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  29 czerwca 2022 r. zmieniające Zarządzenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 105 z dnia 5 kwietnia 2022 w sprawie planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących z Funduszu Pomocy
artykuł nr 10

Zarządzenie nr 206 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 206 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  29 czerwca 2022 roku w sprawie zmian w planach finansowych