artykuł nr 1

Zarządzenie nr 215 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 215 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17
artykuł nr 2

Zarządzenie nr 214 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 214 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 17
artykuł nr 3

Zarządzenie nr 213 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 213 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia nierozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kazimierza Wielkiego 5
artykuł nr 4

Zarządzenie nr 212 z dnia 1 lipca 2022 r.

Zarządzenie Nr 212 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 01 lipca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia konkursu  na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 12  w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Włókiennicza 7
artykuł nr 5

Zarządzenie nr 211 z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zarządzenie Nr 211 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.