artykuł nr 26

Zarządzenie nr 76 z dnia 14 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 76 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu
artykuł nr 27

Zarządzenie nr 75 z dnia 14 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 75 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 14 marca 2022 roku w sprawie wsparcia finansowego rozwoju sportu
artykuł nr 28

Zarządzenie nr 74 z dnia 11 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 74 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego nr 7 i nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 29

Zarządzenie nr 73 z dnia 11 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 73 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Przedszkola Samorządowego nr 20 i nr 24 w Piotrkowie Trybunalskim
artykuł nr 30

Zarządzenie nr 72 z dnia 15 marca 2022 r.

Zarządzenie Nr 72 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz wyznaczenia pracowników Urzędu do udziału w komisjach przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówień prowadzonych przez Miasto Piotrków Trybunalski